Prosjektnavn: 
Nybygg Seimsfoss

Vår rolle:
-Levering og montasje av egenproduserte stålkonstruksjoner
-Levering og montasje av Pir elementer
-Levering og montasje av dører / vinduer
-Levering og montasje av Q-dekke

-Levering og montasje av skjermtak
-Levering av egenprodusert trapp
-Levering av taktekkertjeneste
-Levering av porter -beslagsarbeid.