Prosjektnavn: 
Flerbrukshall Fiskå

Vår rolle:
-Levering og montasje av egenproduserte stålkonstruksjoner
-Levering og montasje av sandwichelementer
-Levering og montasje av Q-dekke
-Levering av betongbrystning
-Beslagsarbeid