Prosjektnavn: 
Nytt lager Innvik

Vår rolle:
-Levering og montasje av egenproduserte stålkonstruksjoner
-Levering og montasje av sandwichelementer
-Beslagsarbeid