Prosjektnavn: 
Nybygg på øya Røvær

Vår rolle:
-Levering og montasje av egenproduserte stålkonstruksjoner
-Levering og montasje av Paroc elementer
-Levering av egenproduserte trapper
-Levering av egenprodusert port. -beslagsarbeid