Prosjektnavn:
Nybygg Serklauholmen, Moster

Vår rolle:
-Levering og montasje av egenproduserte stålkonstruksjoner
-Levering og montasje av sandwichelementer
-Levering og montasje av dører / vinduer
-Levering og montasje av Q-dekke
-Levering av taktekkertjeneste


-Levering av porter
-Beslagsarbeid.