Prosjektnavn:
Nybygg Husøy, Karmøy

Vår rolle:
-Levering og montasje av egenproduserte stålkonstruksjoner
-Levering og montasje av Paroc elementer
-Levering og montasje av dører / vinduer
-Levering og montasje av Q-dekke


-Levering og montering av trapp og rekkverk
-Levering av taktekkertjenester
-Levering av rømningsluke
-Beslagsarbeid