Prosjektnavn:
Nybygg Moster, Bømlo

Vår rolle:
-Levering og montasje av egenproduserte stålkonstruksjoner
-Levering og montasje av sandwichelementer
-Levering og montasje av dører / vinduer / glassfasade
-Levering og montasje av Q-dekke
-Levering og montasje av betongbrystning


-Levering og montasje av hulldekker
-Levering av egenprodusert trapp
-Levering av taktekkertjeneste
-Levering av porter
-beslagsarbeid.