Prosjektnavn:
Nybygg på øya Røver

Vår rolle:
-Levering og montasje av egenproduserte    stålkonstruksjoner
-Levering og montasje av Paroc elementer
-Levering av egenproduserte trapper
-Levering av egenprodusert port.
-Beslagsarbeid