Prosjektnavn: 
Nybygg Bremnes, Bømlo

Vår rolle:
-Levering og montasje av stålkonstruksjoner
-Levering og montasje av sandwichelementer
-Levering og montasje av dører / vinduer
-Levering og montasje av Q-dekke


-Levering og montasje av trapp
-Levering av taktekkertjeneste
-Beslagsarbeid