Prosjektnavn:
Anlegg for rensefisk/smolt,
Onarheim

Vår rolle:
-Levering og montasje av egenproduserte stålkonstruksjoner
-Levering og montasje av sandwich- og veggelementer
-Levering og montasje av Q-dekke
-Beslagsarbeid