Prosjektnavn:
Nybygg på øya Lovund

Vår rolle:
-Levering og montasje av egenproduserte stålkonstruksjoner
-Levering og montasje av hulldekker
-Levering og montasje av Paroc elementer
-Levering og montasje av Royal kledning
-Levering og montasje av dører / vinduer


-Levering og montasje av Q-dekke
-Levering og montasje av glassrekkverk
-Levering av taktekkertjeneste
-Beslagsarbeid