Prosjektnavn:
Rehabilitering fasade, Austevoll

Vår rolle:
-Rehabilitering av fasade – vegg og tak
-Beslagsarbeid