Prosjektnavn: 
Rognkjekshall, Austevoll

Vår rolle:
-Levering og montasje av egenproduserte stålkonstruksjoner
-Levering og montasje av sandwichelementer
-Levering og montasje av dører / vinduer
-Levering og montasje av Q-dekke

 
-Levering og montasje av hulldekker
-Levering av egenprodusert trapp
-Levering av taktekkertjeneste
-Levering av porter
-Beslagsarbeid