Prosjektnavn: 
2 stk rognkjekshaller, Årskog, Fitjar

Vår rolle:
-Levering og montasje av egenproduserte stålkonstruksjoner
-Levering og montasje av sandwichelementer
-Levering og montasje av dører / vinduer
-Levering og montasje av Q-dekke 


-Levering av taktekkertjeneste
-Levering av porter
-Beslagsarbeid.