Prosjektnavn:
Skilt innseiling Onarhamn, Tysnes

Vår rolle:
-Levering og montasje av egenproduserte stålkonstruksjoner