Prosjektnavn: 
Nybygg, Ølen

Vår rolle:
-Levering og montasje av egenproduserte stålkonstruksjoner
-Levering og montasje av sandwichelementer
-Levering og montasje av dører / vinduer
-Levering og montasje av Q-dekke                                          -Levering og montasje av betongbrystning


-Levering og montasje av hulldekker                                      -Levering av egenprodusert trapp
-Levering av taktekkertjeneste
-Levering av porter
-Beslagsarbeid