Prosjektnavn:
Tysnes skule, Tysnes

Vår rolle:
-Levering og montasje av egenproduserte stålkonstruksjoner
-Levering og montering av Q-dekke.