Prosjektnavn:
Teknologisenter, Rubbestadneset

Vår rolle:
-Levering og montasje av egenproduserte stålkonstruksjoner
-Levering og montasje av sandwichelementer
-Levering og montasje av Q-dekke
-Beslagsarbeid

-Levering av stålkonstruksjoner til betongentreprenør