Prosjektnavn:
Utvidelse testhall Heiane, Stord

Vår rolle:
-Levering og montasje av egenproduserte stålkonstruksjoner
-Levering og montasje av sandwichelementer
-Levering og montasje av dører / vinduer
-Levering og montasje av Q-dekke


-Levering av trapper
-Levering av taktekkertjeneste
-Levering av porter
-Beslagsarbeid