Prosjektnavn: 
Nybygg Heiane, Stord

Vår rolle:
-Levering og montasje av egenproduserte stålkonstruksjoner
-Levering og montasje av sandwichelementer
-Levering og montasje av dører / vinduer / glassfasade
-Levering og montasje av Q-dekke
-Beslagsarbeid